PostGIS  2.5.0dev-r@@SVN_REVISION@@
static rtpg_colormap_arg rtpg_colormap_arg_init ( )
static

Definition at line 3993 of file rtpg_mapalgebra.c.

References rtpg_colormap_arg_t::band, rtpg_colormap_arg_t::bandstats, rtpg_colormap_arg_t::colormap, rtpg_colormap_arg_t::element, rt_colormap_t::entry, rtpg_colormap_arg_t::entry, rt_colormap_t::method, rtpg_colormap_arg_t::nband, rt_colormap_t::ncolor, rtpg_colormap_arg_t::nelement, rt_colormap_t::nentry, rtpg_colormap_arg_t::nentry, rtpg_colormap_arg_t::nodataentry, and rtpg_colormap_arg_t::raster.

Referenced by RASTER_colorMap().

3993  {
3994  rtpg_colormap_arg arg = NULL;
3995 
3996  arg = palloc(sizeof(struct rtpg_colormap_arg_t));
3997  if (arg == NULL) {
3998  elog(ERROR, "rtpg_colormap_arg: Could not allocate memory for function arguments");
3999  return NULL;
4000  }
4001 
4002  arg->raster = NULL;
4003  arg->nband = 1;
4004  arg->band = NULL;
4005  arg->bandstats = NULL;
4006 
4007  arg->colormap = palloc(sizeof(struct rt_colormap_t));
4008  if (arg->colormap == NULL) {
4009  elog(ERROR, "rtpg_colormap_arg: Could not allocate memory for function arguments");
4010  return NULL;
4011  }
4012  arg->colormap->nentry = 0;
4013  arg->colormap->entry = NULL;
4014  arg->colormap->ncolor = 4; /* assume RGBA */
4015  arg->colormap->method = CM_INTERPOLATE;
4016  arg->nodataentry = -1;
4017 
4018  arg->entry = NULL;
4019  arg->nentry = 0;
4020  arg->element = NULL;
4021  arg->nelement = 0;
4022 
4023  return arg;
4024 }
uint16_t nentry
Definition: librtcore.h:2446
enum rt_colormap_t::@7 method
rt_colormap_entry entry
Definition: librtcore.h:2447

Here is the caller graph for this function: