PostGIS  2.5.7dev-r@@SVN_REVISION@@

◆ rtpg_clip_arg_init()

static rtpg_clip_arg rtpg_clip_arg_init ( )
static

Definition at line 2978 of file rtpg_mapalgebra.c.

2978  {
2979  rtpg_clip_arg arg = NULL;
2980 
2981  arg = palloc(sizeof(struct rtpg_clip_arg_t));
2982  if (arg == NULL) {
2983  elog(ERROR, "rtpg_clip_arg_init: Could not allocate memory for function arguments");
2984  return NULL;
2985  }
2986 
2987  arg->extenttype = ET_INTERSECTION;
2988  arg->raster = NULL;
2989  arg->mask = NULL;
2990  arg->numbands = 0;
2991  arg->band = NULL;
2992 
2993  return arg;
2994 }
@ ET_INTERSECTION
Definition: librtcore.h:201
rtpg_clip_band band
rt_extenttype extenttype

References rtpg_clip_arg_t::band, ET_INTERSECTION, rtpg_clip_arg_t::extenttype, rtpg_clip_arg_t::mask, rtpg_clip_arg_t::numbands, and rtpg_clip_arg_t::raster.

Referenced by RASTER_clip().

Here is the caller graph for this function: