PostGIS  2.5.0dev-r@@SVN_REVISION@@

◆ pgis_asmvt_combinefn()

Datum pgis_asmvt_combinefn ( PG_FUNCTION_ARGS  )

Definition at line 193 of file lwgeom_out_mvt.c.

References mvt_ctx_combine().

Referenced by pgis_asmvt_deserialfn().

194 {
195 #ifndef HAVE_LIBPROTOBUF
196  elog(ERROR, "Missing libprotobuf-c");
197  PG_RETURN_NULL();
198 #else
199  MemoryContext aggcontext, oldcontext;
200  elog(DEBUG2, "%s called", __func__);
201  if (!AggCheckCallContext(fcinfo, &aggcontext))
202  elog(ERROR, "%s called in non-aggregate context", __func__);
203 
204  mvt_agg_context *ctx, *ctx1, *ctx2;
205  ctx1 = (mvt_agg_context*)PG_GETARG_POINTER(0);
206  ctx2 = (mvt_agg_context*)PG_GETARG_POINTER(1);
207  oldcontext = MemoryContextSwitchTo(aggcontext);
208  ctx = mvt_ctx_combine(ctx1, ctx2);
209  MemoryContextSwitchTo(oldcontext);
210  PG_RETURN_POINTER(ctx);
211 #endif
212 }
mvt_agg_context * mvt_ctx_combine(mvt_agg_context *ctx1, mvt_agg_context *ctx2)
Definition: mvt.c:1092
Here is the call graph for this function:
Here is the caller graph for this function: